Erain (SE)

Du blir inbjuden i en sagovärld där varje outforskad stig kan leda till en kristallklar skogsjö,
rikedom eller ond bråd och död. Ett rike där mjuk skönhet, brutal råhet, ljusets strävan och
mörkrets krafter utgör lika delar. Du blir inbjuden att ta del av storslagna berättelser och
förhäxande melodier.
Erain är en episk symfoni bestående av pampiga orkesterarrangemang värdiga en storfilm på
bioduken, tunga gitarrer, trummor och bas samt sång som även för tankarna till filmens värld.
Erains musik är ett möte mellan hårdrock och en rad olika influenser såsom klassisk
västerländsk konstmusik, filmmusik och nordeuropeisk folkmusik. Genremässigt finns en närhet
till symfonisk metal med band såsom Epica, Nightwish och Within Temptation.


Erains medlemmar:
Frida Gradin – Sång
Johan Holmström – Gitarr & growl
Adam Sjögren – Gitarr
Fredrik Lunneberg – Bas & kör
Mikael Linné – Trummor


Facebook:
https://www.facebook.com/ErainOfficial


Spotify:
https://open.spotify.com/artist/7HD8Rc58gGrzEwNbX8Conv?si=xDq7jVyxQeWsw6bTCMwDAg


Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCAjr-1_LISVORVuzuVcEm3Q

You are invited into a fairytale world where every unexplored path can lead to a crystal clear forest lake,
wealth or evil haste and death. A realm where soft beauty, brutal rawness, the pursuit of light and
the forces of darkness are equal parts. You are invited to take part in great stories and
haunting melodies.
Erain is an epic symphony consisting of magnificent orchestral arrangements worthy of a blockbuster
the cinema screen, heavy guitars, drums and bass and vocals that also bring to mind the world of the film.
Erain’s music is a meeting between hard rock and a range of different influences such as classical
Western art music, film music and Northern European folk music. In terms of genre, there is a closeness
to symphonic metal with bands such as Epica, Nightwish and Within Temptation.

Erain members:
Frida Gradin – Song
Johan Holmström – Guitar & growl
Adam Sjögren – Guitar
Fredrik Lunneberg – Bass & choir
Mikael Linné – Drums

Facebook:
https://www.facebook.com/ErainOfficial

Spotify:
https://open.spotify.com/artist/7HD8Rc58gGrzEwNbX8Conv?si=xDq7jVyxQeWsw6bTCMwDAg

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCAjr-1_LISVORVuzuVcEm3Q