browsing collection (SE)

Sveriges tuffaste och tightaste ansiktssmäll stavas Browsing Collection. Med sin punk- och metalinfluerade hårdrock levererar de en show där ingen går därifrån utan en värkande nacke eller halsont. Den kick ass-kvartetten, som alltid ger 110% på scen, har under åren fått en hel del stipendier och priser för sin musik tillsammans med att skriva låtar för Sveriges Television och spela på de största festivalerna i landet och turnera i Europa och Sydkorea .

2018 släppte de ”Don’t Want To Dance”, skivan som verkligen markerade starten på bandets nya sound och som även fick beröm i global media för sin attityd och energi. 2020 följdes det av bandets efterlängtade fullängdsalbum ”Cyber ​​Space Buffet”, mer catchy och tung än någonsin!

Trots att man tackat nej till förfrågan flera gånger, accepterade Browsing Collection 2022 slutligen frågan om att delta i Melodifestivalen. ”Vi vet alla att hårdrock inte är en särskilt stor del av den svenska Melfesten, men vi kan inte bara sitta här längre och bli sura över det, om vi inte faktiskt gör något åt ​​det”. Låten ”Face In The Crowd” skrevs tillsammans med Jimmy Wahlsteen och Sandra Bjurman och slog igenom över 1 miljon streams strax efter några veckor.

Browsing Collection arbetar också hårt för jämställdhet inom hårdrocksbranschen och varje år inspirerar, motiverar och lär de unga tjejer och transpersoner hur man rockar n’roll, under det årliga Sweden Rock Camp. Detta är ett hårdrocksläger, arrangerat tillsammans med Sweden Rock Festival och Studiefrämjandet, som banar väg för nästa generations musiker.

Sweden’s toughest och tightest face slap is spelled Browsing Collection. With their punk and metal influenced hard rock they deliver a show where no one leaves without an aching neck or a sore throat. The kick ass quartet, who always give 110% on stage, has during the years been receiving a lot of scholarships and prizes for their music along with writing songs for Swedish Television and playing at the biggest festivals in the country and touring Europe and South Korea.

In 2018 they released “Don’t Want To Dance”, the record that really marked the start of the band’s new sound and also got praised in global media for its attitude and energy. In 2020 it was followed by the band’s longed-for full-length album “Cyber Space Buffet”, more catchy and heavy than ever!

Despite declining the request a handfull of times, Browsing Collection 2022 finnally accepted the question of participating in the Swedish Melfest (Melodifestivalen). ”We all know that hard rock isn’t a very big part of the Swedish Melfest, but we can’t just sit here anymore and be bummed about that, if we don’t actually do something about it”. The song ”Face In The Crowd” was co-written together with Jimmy Wahlsteen and Sandra Bjurman and hit over 1 million streams just after a few weeks.

Browsing Collection is also working hard for equality in the hard rock business and every year they inspire, motivate and teach young girls and trans genders how to rock n’ roll, during the annual Sweden Rock Camp. This is a hard rock camp, arranged toghether with Sweden Rock Festival and Studiefrämjandet, that paves the way for the next generation of musicians.

sv_SE