defacing god (DK)

Blackened Melodic Death Metal. Med sin kvinnliga front balanserar DEFACING GOD extrema skräckmelodier med en twist av grandios orkestrering, som ekar stilar från artister som Cradle of Filth, early Arch Enemy, Carach Angren och Dimmu Borgir. Istället för att blanda det med en konventionell dos Black Metal slår bandet häftigt samman dessa auror med infernalisk Death Metal. DEFACING GOD:s helt nya skiva ’The Resurrection of Lilith’ är en mångfacetterad, dyster och tjusig flykt som spänner över bågen mellan rå Death & Black Metal och symfonisk grandiositet med lätthet, visar DEFACING GODs ambition att förhäxa metalfans runt om i världen med sina skräckens ljuduniversum.

Blackened Melodic Death Metal
Female-fronted DEFACING GOD balance extreme horror melodies with a twist of grandiose
orchestration, echoing the styles of artists such as Cradle of Filth, early Arch Enemy, Carach Angren
and Dimmu Borgir. Rather than blending it with a conventional dose of Black Metal, the band fiercely
merges these auras with infernal Death Metal.
DEFACING GOD’s brand new record ’The Resurrection of Lilith’ is a multifaceted, grim and
bludgeoning escape that spans the arc between raw Death & Black Metal and symphonic grandiosity
with ease, showcasing DEFACING GOD’s ambition to bewitch Metal fans around the world with their
sonic universe of horror.

sv_SE