Lýsis (SE)

LÝSIS är ett melodiskt metalcoreband baserat i Falun, Sverige. Deras sound hämtar mycket inspiration från signaturen Göteborg Sound blandat med influenser från andra subgenrer som melodisk metalcore och symfonisk metal, vilket gör att LÝSIS låter unikt och modernt. Namnet LÝSIS hämtar inspiration från processen när de yttre delarna av en cell bryts ner på grund av inre eller yttre faktorer som exponerar cellen. Denna process speglar de ämnen och teman som LÝSIS presenterar i sin musik. Identifiera och ventilera tankar och känslor som kan kännas destruktiva till en början, men genom att arbeta med dem kommer du starkare ut på andra sidan.

LÝSIS is a melodic metalcore band based in Falun, Sweden.
Their sound draws a lot of inspiration from the signature Gothenburg Sound mixed with influences from other sub genres like melodic metalcore and symphonic metal, which makes LÝSIS sound unique and modern.
The name LÝSIS takes inspiration from the process when the outer parts of a cell is breaking down due to internal or external factors which exposes the cell.
This process reflects the topics and themes LÝSIS presents in their music. Identifying and ventilating thoughts and feelings that might feel destructive at first, but by working on them you come out stronger on the other side.

sv_SE