Vermilia (FIN)

Vermilia är en kvinnlig konstnär, som kommer från Finland.

Hennes musik är en blandning av Epic Scandinavian Pagan Metal och söta, råa och melankoliska vokalharmonier på hennes modersmål. Vermilia skapar allt som en oberoende artist från musik till grafik till videor till till och med shamantrummor.

Hennes debutalbum ”Kätkyt” var ett av de mest sålda metalalbumen på bandcamp under förreleasehelgen. De första 2 cd-pressarna såldes slut med följande speciella c-kassettförpackningar mindre än 3 dagar efter release. Kätkyt fick enormt mycket beröm i olika medier tryckta/online.

Den 1 mars. 2019 tillkännagav hon sin coverversion av den finska hymnlåten ”Täällä Pohjantähden Alla”, som har varit stor framgång på spotify. Efter releasen hoppade den på nummer 1 # av de flesta virala låtarna i Finland på officiella spotifylistor.

Vermilias första liveshow ägde rum på Cernunnos Pagan Fest (Frankrike) i februari 2020 med band som Turisas, Saor, Heidevolk och Sojourner.

Den 20 maj 2020 släppte Vermilia ”Keskeneräisiä Tarinoita” EP.

Den 6 november släppte Vermilia singeln ”Suru på kunniavieras”. The Single har streamat över 180 000 streams på spotify.

Andra festivalframträdandet var på en av de mest anmärkningsvärda baltiska hedniska festerna Zobens Un Lemess Open Air (Lettland) den 8 augusti 2020, med band som Batushka och Skyforger.

Efter uppskjutningar dök Vermilia upp på Heathen Assault Over Brno, CZ i februari 2022 och Dark Troll Festival, Tyskland i maj 2022.

Vid det här laget med över 1 300 000 strömmar släppte Vermilia den 9 september 2022 sin förväntade andra fullängds ”Ruska”, vilket betyder höstlövverk.

”Detta syftar på den tid på året då höstens lövverks spektakulära naturfenomen inträffar, eller när löven ändrar färg och träden gör sig redo för vintern”

Vermilia is a female artist, coming from Finland.

Her music is a mix of Epic Scandinavian Pagan Metal and sweet, raw and melancholic vocal harmonies in her native language. Vermilia is creating everything as a independent artist from music to graphics to videos to even shaman drums.

Her debut album “Kätkyt” was one of the most best selling metal albums on bandcamp during the weekend of pre-release announced. First 2 cd presses were sold out with the following special c-cassette boxes less than a 3 days after release. Kätkyt received huge amount of praise in different medias printed/online.

On march 1st. 2019, she announced her cover version of Finnish anthem song called “Täällä Pohjantähden Alla”, which has been huge success on spotify. After the release it jumped on number 1# most viral songs in Finland on official spotify charts.

Vermilia’s first live show appearance took place at Cernunnos Pagan Fest (France) in february 2020 with bands like Turisas, Saor, Heidevolk and Sojourner.

On may 20th, 2020 Vermilia released “Keskeneräisiä Tarinoita” EP.

On november 6th, Vermilia released “Suru on kunniavieras” single. The Single has been streaming over 180 000 streams on spotify.

Second festival appearance was at one of the most notable Baltic pagan fest Zobens Un Lemess Open Air (Latvia) in august 8th 2020, with bands likes Batushka and Skyforger.

After postponements Vermilia Appeared at Heathen Assault Over Brno, CZ in february 2022 and Dark Troll Festival, Germany in may 2022.

By now with over 1 300 000 Streams Vermilia released on september 9th, 2022 her anticipated second full-lenght “Ruska”, wich means autumn foliage.

“This refers to the time of the year when the spectacular natural phenomena of the autumn foliage happen, or when leaves change colors and the trees get ready for winter”

sv_SE