Vokonis (SE)

Den tunga prog-metal trion har anlänt för att chocka dig med ilsken sludge och melodiska passager. Dränkt i skrikande dist, melodier och rå energi är nu Vokonis redo att släppa loss den progressiva best de hållit inom sig sedan starten 2015. Deras nya stil sträcker sig från de tyngsta riffen och sången från Baroness till det mest dynamiska Pink Floyd har levererat. Medan de har skrivit sina absolut tyngsta låtar hittills har de även tagit fram ett nytt suggestivt sound. Jonte har axlat en ny roll i bandet och bidrar med en clean sång som tar huvudfokus i nya låtar som ”I Hear The Siren” och ”Sunless Hymnal”. Inspirationen drar de från naturen och tankar kring universum samt hur vi påverkar vår omvärld. Live vill de framhäva en rå punk-känsla, något de nyttjat i studion för att få fram en organisk ljudbild, så som bara en powertrio kan låta. Vokonis är redo för nästa kliv. Med ett nytt dynamiskt sound och ett sikte fäst vid att dominera den tunga underjorden, är de ute efter era öron. Du kommer bli indragen i deras ljudlandskap, du kommer göra en resa i tung rock.Gör dig redo.

The heavy prog-metal trio has arrived to shock you with angry sludge and melodic passages. Drenched in screaming haze, melodies and raw energy, Vokonis are now ready to unleash the progressive beast they’ve kept inside since their inception in 2015. Their new style ranges from the heaviest riffs and vocals from Baroness to the most dynamic Pink Floyd has delivered. While they have written their absolute heaviest songs to date, they have also developed a new evocative sound. Jonte has assumed a new role in the band and contributes with a clean song that takes the main focus in new songs such as ”I Hear The Siren” and ”Sunless Hymnal”. They draw inspiration from nature and thoughts about the universe and how we affect our surroundings. Live, they want to highlight a raw punk feeling, something they used in the studio to bring out an organic soundscape, the way only a power trio can sound. Vokonis is ready for the next step. With a new dynamic sound and an aim set on dominating the heavy underground, they are out for your ears. You will be drawn into their soundscape, you will make a journey in heavy rock. Get ready.

sv_SE