tornet (SE)

Från de gamlas hamn, ljuder en klagan likt underjordiska vibrationer som slingrar sig genom glömda riter och uppenbarelser till sextiotalets Haight Ashbury och genom sjuttiotalets svarta sabbater.

Tornet härstammar från kort 16 i Tarotleken som står för förvandling och frigörelse. Det gamla förstörs för att ge plats åt det nya.

Musiken inspireras av band som Coven, Dissection, November, Hansson & Karlsson, Jefferson Airplane med flera. 

I september 2022 släppte bandet sin första fullängdare DOMEDAGAR på Majestic Mountain Records och har sedan dess haft spelningar i såväl Göteborg som Sundsvall, Oslo, Polen, Umeå och Stockholm. 

Vad du än söker att klänga dig fast vid, kommer att förgöras av denna förvandlande kraft.

From the Harbor of the Ancients, a wail sounds like subterranean vibrations winding through forgotten rites and apparitions to the Haight Ashbury of the sixties and through the Black Sabbaths of the seventies. The tower originates from card 16 in the Tarot deck which stands for transformation and liberation. The old is destroyed to make way for the new. The music is inspired by bands such as Coven, Dissection, November, Hansson & Karlsson, Jefferson Airplane and more. In September 2022, the band released their first full-length DOMEDAGAR on Majestic Mountain Records and have since had gigs in Gothenburg as well as Sundsvall, Oslo, Poland, Umeå and Stockholm. Whatever you seek to cling to will be destroyed by this transforming power.